Isvarsler

Isvarslene kommer ut en gang i uken i issesongen og beskriver isforholdene nå samt forventete isforhold en uke frem i tid. Norge er delt inn i 7 regioner.

Isvarslene er laget for å være et turplanleggingsverktøy. Fra varslene vil du se om det er sannsynlig at isen er farbar eller ikke. Du må likevel alltid bruke egen vurderingsevne, da det vil være variasjoner (se faktaboks). Det er du som er ansvarlig for egen sikkerhet!

Issituasjonen vurderes fra følgende kilder:

  • Isobservasjoner innsendt til regObs
  • Gjennomgang av ca 90 webkameraer som ser islagte vann
  • Været siste uke og en uke frem i tid
  • Satellittbilder

Isforholdene innenfor en region vil alltid variere betydelig fra fjell til hav. I tillegg til høyden er det svært ulik islegging av store og små vann. Generelt islegges store og dype innsjøer betydelig senere enn en liten pytt. Sistnevnte vil islegge seg allerede når de første kuldegradene komme, mens de største innsjøene kanskje ikke islegges i det hele tatt. Dette skyldes at vinden blåser mye mer over de store vannflatene og blander vannmassene. I dype innsjøer er det mye varmt vann som må nedkjøles til 4 °C før isen kan legge seg.

For hver region lager vi derfor en tabell med en grov oversikt over isforholdene. Langs radene er det delt inn etter høyde, og kolonnene etter størrelsen på vannet. Dersom et vann er uvanlig dypt i forhold til størrelsen vil det islegge seg senere. Se da på tegnet for et større vann, hvor denne dybden ville vært vanlig. En må derfor alltid bruke fornuften selv når man skal overføre informasjon fra tabellen til konkrete vann du har tenkt å krysse.

  • Isvarselet gir en oversikt over isforholdene i en region. Det vil alltid være vann, eller deler av vann, som har andre isforhold. Bruk informasjonen med fornuft. Husk at du og ingen andre er ansvarlig for din egen sikkerhet.
  • Ingen vann er helt trygge! Med ordet "farbar" is indikerer vi at det er trygt å gå på isen ved et fornuftig veivalg. Les mer om farbar is her.
  • Isvarselet omfatter vanligvis ikke motorisert ferdsel, elveis og fjordis.