Iskart og isobservasjoner

Selve grunnstammen i et isvarsel er isobservasjonene

For å serve varslingstjenestene ved NVE har vi laget regObs.no som er en database for lagring av observasjoner knyttet til is, snøskred, flom og jordskred. Alle som er ute kan bidra ved å sende inn observasjoner. Dataene blir da lagret i den åpne databasen, og umiddelbart synlig for verktøy som knytter seg opp til databasen.

På regObs kan du se på observasjonene i tabellform sortert med de nyeste observasjonene øverst, men det er lettere å få oversikt på kartløsningen iskart.no. Data som sendes inn til regObs blir umiddelbart synlig i iskartet, og du kan se på tidligere observasjoner fra samme målested.

Data kan sendes inn ved hjelp av PC og regObs, men det er både enklere og gir ferskere isobservasjoner om du bruker appen regObs som er tilgjengelig gratis på både Android og Iphone/Ipad. Der er det enkelt å knipse et bilde samtidig med observasjonen, noe som er veldig informativt.

Hvordan?

Her vil det etter hvert komme instruksjon om hvordan man lagrer isobservasjoner i regobs og finner informasjonen i iskartet.