VARSOM: IS

LandsoversiktLandsoversikt

Gjelder fra fredag 24. mai til fredag 31. mai

Sist uke har vært stort sett mild i hele landet, så issmeltingen har skutt fart. I Sør-Norge har isen stort sett forsvunnet under 800 moh, og opp til ca.1100 moh er isen i full oppsløsning. I NordNorge startet issmeltingen opp til ca. 500 moh, spesielt under mildværet forrige helg. Elvene i fjellet har åpnet seg mange steder og må krysses med forsiktighet. Det ventes noe kaldere vær fremover som vil bremse issmeltingen i fjellet.

Merk at is i full oppløsing kjennetegnes med at den er mørk og når man bryter den opp ser man at den er satt sammen av staver. Dette er den den farligste istypen da det er vanskelig å vurdere bæreevnen og nesten umulig å ta seg opp av hullet igjen. Les mer om våris på Isskolen.

Også i fjellet har snøsmelting økt vannføringen og dette svekker isen fra undersiden der vann strømmer under isen, slik som ved innløp, utløp og i trange sund. Isen ellers kan være farbar, men husk at det krever god lokal kjennskap å vite hvor vannet strømmer og isen da kan være svekket.

Les mer detaljer under detaljvarslene for hver region.

Barn på isen. Barn har ingen forutsetning for å forstå at mørk våris er ekstremt farlig. Bor du nær en liten pytt eller elv, så snakk med barna om dette. Ta de gjerne med til vannet og vis hvor svak isen er. La de holde hånda i vannet og kjenne hvor fort de blir kalde.

Vi minner om at mange fjellvann er påvirket av reguleringer. Les mer om det under våre viktigste ferdselsråd for årstiden, som du finner under de detaljerte isvarslene for hvert område. Lær enda mer om trygg ferdsel på Isskolen.

Det er viktig å huske at det finnes mange med god iskunnskap og sikkerhetsutstyr som ferdes trygt på svært tynn is. Uten tilsvarende kunnskap og trening i bruk av sikkerhetsutstyr må du ikke følge dem!

Vi oppfordrer alle til å sende inn isobservasjoner på regObs. En kan bruke både regObs-appen og regobs.no. All isinformasjon blir da umiddelbart tilgjengelig for alle andre på iskart.no. Selv et bilde uten istykkelse er god informasjon, særlig nå i isleggingen!

Se detaljer og forventet isutvikling i de 7 varslingsområdene ved å klikke i tabellen under.

Gyldighetsdatoer
Område Isvarsel
gyldig fra
Isvarsel
gyldig til
Siste
isobservasjon
Østlandet      
Rogaland - Agder      
Sogn og Fjordane - Hordaland      
Trøndelag - Møre og Romsdal      
Nordland      
Troms      
Finnmark      

Kontaktperson for isvarselet: Emma Julseth Barfod

Aktuelt ferdselstips

Om våren omdannes isen til våris og mister bæreevnen. Vertikale krystaller med dårlig binding fylles med vann og gir isen en mørk farge. Selv 30 cm tykk våris kan være uten bæreevne. Bæreevnen blir stort sett dårligere utover dagen. Se den meget instruktive videoen fra svenske Sjörädningssällskapet.

Iskartet kan også brukes i nettleseren på mobile enheter. Åpne chrome i mobilen og åpne deretter iskart.no. Meld fra til aask@nve.no om det ikke virker på din mobil!

Se isproblemer i kart

Isproblemer generelt
Isproblemer ved kraftverk

Lær mer om is
Last ned en lettlest rapport med mye bilder som beskriver isprosessene i elver og innsjøer, samt på reguleringsmagasiner (22 Mb). Rapporten har også et eget kapittel om isproblemer og håndtering av disse, med nærmere beskrivelse av elleve større norske vassdrag. (trykk på bildet).

Isvarslingen på sosiale medier