Den lyse sørpeisen ligger over den mørke stålisen.

Her vil vi se nærmere på hva som skal til for at isen skal legge seg, og hvordan de forskjellige istypene dannes. For enkelhets skyld skiller vi bare mellom de to istypene stålis og sørpeis, og nedbrytingen av disse.


Foto: Ånund Kvambekk, Tesse, 19. mars 2010