Redusert utstråling

Broer

Under lave broer er det nesten alltid dårlig is. Broen hindrer den langbølgete utstrålingen fra isflaten og forsinker isveksten betydelig. Effekten avhenger av hvor stor del av himmelen som dekkes av broen sett fra isflaten. En smal bro høyt over isflaten vil bare dekke en liten del av himmelen, mens en lav bro dekker nesten alt.

En kan også få forsinket islegging ved brua fordi den nesten alltid ligger i et sund med gjennomstrømning. Vindhastigheten er også ofte større ved broer, og dermed blandes vannmassene mer.

Trær langs land

Trekroner, selv uten blader, hindrer også utstrålingen noe. Særlig tidlig i isleggingen kan en oppleve å ha farbar is utpå vannflaten, men et par kritiske cm tynnere is under trekronene. Heldigvis skjer ulykken da nær land.

Sivområder

Siv vil også hindre utstrålingen, særlig når det er tett siv. Tidlig i sesongen vil en også ha en del varmeoverføring fra bunnen etter sommerens varme. Dette avtar utover vinteren når bunnen kjøles ned. Det er derfor vanlig at tette sivområder har dårlig is på forvinteren. På våren vil både bunnen og sivene fange opp solstrålene og gi raskere isløsning i sivområdene.


Foto:
Et mulig bilde
Trolig hentes figur fra NVE-rapport nr. 20-2010, Randi Pytte Asvall.