NVEs isvarsel

Ukentlig sender NVE ut isvarsler på varsom.no/isvarsling. Varselet er delt inn i syv regioner og fokuserer på om det er noe spesielt med issituasjonen samt hvor høyt man må for å kunne finne farbar is. Varselet inneholder også en tabell som gir et gjennomsnittlig bilde av isforholdene i ulike høydenivåer for ulike vannstørrelser. Tabellen må oppfattes som en indikasjon på isforholdene. Skal man konkret vite om et vann er farbart, så må man se om det finnes isobservasjoner derfra eller på tilsvarende vann i nærheten. Alternativt prøve å ringe til lokalkjente.

Eksempel på deler av NVEs isvarsel for Troms 7. april 2016, sammendrag og istabell. Mer utfyllende tekst følger etter istabellen og er ikke tatt med her.