Iskart med isobservasjoner og reguleringsvirkninger

iskart.no finner du alle isobservasjonene som enten NVE har samlet inn, eller andre har lagt inn selv.

Iskartet lagrer dataene i databasen regobs.no. Når du har gjort egne isobservasjoner hjelper du andre ved å registrere de i iskartet eller direkte på regObs. Data kan også registreres ute på tur ved hjelp av appen regObs som er tilgjengelig både for Iphone og Android.

Symbolene har fargekode hvor grønt symbol er de ferskeste observasjonene. Når man klikker på symbolet i iskartet vil all informasjon dukke opp, og det er linker for å se og redigere denne observasjonen i regObs, legge inn nye observasjoner på samme målested, se plott (figurer) av isdekning og istykkelse for alle data fra målestedet, og se alle tidligere observasjoner for valgt sesong (klikk på årstallene).

På bakgrunnskartet er det tegnet røde felter på regulerte vann der isen i en normal vinter er svekket på grunn av reguleringene. Dette er et samarbeid med regulantene, og er et viktig hjelpemiddel når man skal planlegge turer i områder med regulerte vann. Tidlig og sent på vinteren, samt i vintre med dårlige isforhold, må man forvente at de svekkete områdene er større enn angitt på kartet.

RegObs-tjenesten baserer seg på ”crowdsourcing”, dvs at alle kan bidra uten å gå gjennom et kvalitetsfilter. Du må derfor bruke tjenesten med kritisk fornuft, og uansett foreta dine egne vurderinger når du kommer til det islagte vannet. Vi på isvarslingen ved NVE retter observasjoner som opplagt er feil, men det tar tid før det skjer. Vi mener fordelene med å ha raskt tilgjengelige data til publikum er større enn faren ved feilregistreringer.