I kulde danner det seg frostroser på isen. Tynn is har mindre isroser på grunn av mer varmetransport fra det underliggende vannet. Områder uten frostroser kan derfor vitne om områder med tynnere is, for eksempel en gjenfrossen isbrønn.


Foto:
Et mulig bilde
Trolig hentes figur fra NVE-rapport nr. 20-2010, Randi Pytte Asvall.