Farge på isen

Endret farge på isen tyder på ulik isleggingshistorie, og dermed oftest ulik istykkelse. Går det fra lys til mørk is er en på vei inn i et stålisområde som ikke har hatt snøfall, altså nyere enn isen du går på som har hatt snøfall. Nå er det slettes ikke alltid at det betyr tynnere is, for stålisen kan ha rukket å bli minst like tykk som sørpeisen. Poenget er at man må stoppe opp å sjekke istykkelsen før en passerer grensen. Tilsvarende kan nyanser i hvitfargen indikere endret istykkelse.


Foto:
Et mulig bilde
Trolig hentes figur fra NVE-rapport nr. 20-2010, Randi Pytte Asvall.