VARSOM: ISSKOLEN

I Norge islegges de aller fleste vann i løpet av vinteren. Vannene innbyr da til fritidsaktiviteter som skøyteløping og isfisking. I tillegg er de ofte den raskeste og enkleste veien for en skiløper. Vi anbefaler minst 10 cm stålis før man går på isen. Med sikkerhetsutstyr, trening på redning, og flere i følge, kan man strekke grensen nedover mot 5 cm, men da øker sannsynligheten for å gå gjennom betydelig.

I Norge er det dessverre ennå ikke noen kultur for å bruke selv det enkleste sikkerhetsutstyr, med unntak av isfiskere og de mest seriøse turskøyteløperne. Vi vil jobbe for at ispigger rundt halsen og tau tilgjengelig blir like selvfølgelig som å bruke hjelm når en sykler.

Sikkerheten når nye høyder om du skaffer deg en isstav. Det er en litt tyngre utgave av skistaven. Med et par hugg i isen avgjør du om den er farbar!

Motorisert ferdsel krever tykkere is og mange ulykker skjer fordi man ikke har tatt nok høyde for variasjon i isen. 

Isskolen er laget for å øke kunnskapen som trengs for å ferdes på is.

Sidene er under utvikling. Sjekk oppdateringstabellen litt lenger ned på siden. Trykk på ikonet til høyre for å starte opplæringen.

Teori er bra, men trening bedre. Ta kontakt med lokale skøytegrupper. Noen av dem har jevnlig sikkerhetskurs hvor man kan trene på å gå gjennom isen og ta seg opp selv, eller ved hjelp av kasteline. Dette er nyttig kunnskap også for deg som mest ferdes på isen til fots, på ski/kite eller med snøskuter/bil/traktor. Isen kan briste, og befinner du deg flytende i en råk er det en stor fordel å ha prøvd det før.

Isskolen blir aldri perfekt, men vi prøver hele tiden å forbedre den. Vi er takknemlige for tilbakemeldinger med forslag om endringer i tekst og innhold. Har du bilder eller videoer som er relevante tar vi gjerne i mot det.

Kapittel Siste
endring

KI
(1-6)

Innledning 08.04.2016 4
Forberedelser 08.04.2016 4
Sikkerhetsutstyr 09.01.2019 4
Istyper 24.03.2017 4
Istykkelse og bæreevne 17.02.2017 4
Når skjer de alvorligste ulykkene 22.04.2016 4
Generelt farlige steder på en innsjø 03.05.2016 4
Regulerte vann 21.11.2016 4
Bruk synet og hørselen 17.02.2017 4
Motorisert ferdsel 18.11.2016 1
Redning 11.11.2016 3
Ordforklaring 03.05.2013 4

Tabellen viser fremdriften
i utviklingen av
sidene, angitt
ved siste redigeringsdato
og en kvalitetsindeks (1-6):

  1. Ikke påbegynt
  2. I startfasen, ikke lesbart.
  3. Halvveis, kan leses med
    noe utbytte.
  4. Godt på vei! Verdt å lese.
  5. Tekst omtrent ferdig.
    Bør illustreres bedre.
  6. Kapittel ferdig.

Foto: Ragnar Ekker - NVEs sikkerhetskurs, Sundvollen, februar 2010