OBS-varsler fra Meteorologisk institutt i samråd med NVE

MET vil i sine OBS-varsler noen ganger informere om fare for lokale oversvømmelser, små jordskred og/eller flomskred der bygene treffer. Dette gjør de i samråd med NVE.

Det dreier seg om situasjoner hvor det varsles lokalt mye nedbør i form av kraftige byger på sommeren. I slike situasjoner er det stor usikkerhet i hvor bygene vil treffe, og hvor kraftige de blir. I noen tilfeller kan bygene føre til lokale oversvømmelser, spesielt i tettbygde strøk, samt små jordskred og flomskred. Dette kan skje selv om det ikke er mye vann i elver, bekker eller i bakken på forhånd.

Etter samråd med NVEs varslingstjeneste vil derfor MET i sine OBS-varsler informere om fare for lokale oversvømmelser og små jordskred/flomskred i slike situasjoner.

På denne måten håper vi at publikum opplever å få god informasjon uten at det blir sendt ut varsel fra både MET og NVE hver for seg.

I de fleste slike tilfeller vil oppgitt varslingsnivå på varsom.no være grønt, fordi det dreier seg om lokale hendelser med så stor usikkerhet at det ikke vil være riktig for en regional varslingstjeneste å heve varslingsnivået. NVE følger imidlertid situasjonen nøye og kan heve varslingsnivået for deler av området som omfattes av OBS-varselet, dersom situasjonen tilsier at det er mulig å være mer spesifikk mht. hvilket område som er utsatt