Hvordan varsler NVE flom og jordskredfare?

Slik varsles fare for flom og jordskredfare på ulike nivå:

Slik varsles fare for flom og jordskredfare på ulike nivå:

  • Orange og rødt nivå: Blir sendt ut til alle som abonnerer på denne typer varsel. Sendes i tillegg på e-post via CIM til beredskapsansvarlige hos fylkesmann og vegmyndigheter. Både fylkesmannen og vegmyndighetene må kvittere til NVE for mottatt varsel. I tillegg skal fylkesmannen videreformidle varsel til relevante kommuner og følge opp at kommunene har mottatt varslene. Dette som en ekstra sikkerhet, selv om kommunene også forventes å abonnere på varslene. Vegmyndighetene videreformidler varslene til de relevante vegtrafikksentralene.
  • Gult nivå: Blir sendt ut til alle som abonnerer på denne typer varsel
  • Farevarsel om kraftige regnbyger fra Meteorologisk institutt: Utarbeides i samråd med flom- og jordskredvarslingen. Blir publisert på yr.no og varsom.no. Informasjon om at et slikt varsel er utstedt blir også sendt ut til alle som abonnerer på flom- eller jordskredvarsel.
  • Farevarsel om mye regn fra Meteorologisk institutt blir også publisert på varsom.no/flom-og-jordskredvasling, i tillegg til yr.no/farevarsel

Alle varsel på samtlige nivå blir publisert på www.varsom.no. Gratis abonnement på varsler kan opprettes på abonner.varsom.no.

Se mer om de ulike nivåene her.

 

Slik lages varslene: 

NVE baserer flom- og jordskredvarslene på informasjon om hydrologisk tilstand – bl.a. om det er stor vannføring, mye snø og/eller vått i bakken – og prognoser for nedbør og temperatur. Når de faglige vurderingene av flom- eller skredfare konkluderer med at det er grunnlag for å heve varslingsnivået fra «normaltilstanden» grønt, publiserer vi varsel på gult, oransje eller rødt nivå for relevant område på varsom.no. NVE varsler på regionalt nivå, det vil si for større områder, som ett eller flere fylker, eller en gruppe kommuner. Bare i spesielle tilfeller blir det utarbeidet varsler for enkelte vassdrag.

NVE har et tett samarbeid med Meteorologisk institutt (MET). NVE har faste morgenmøter med MET, og konfererer ved behov.

 

Utfordringer ved sommerbyger

I situasjoner med ustabile luftmasser, spesielt om sommeren, er det stor sannsynlighet for regnbyger. Det er vanskelig å forutse akkurat hvor slik bygenedbør vil treffe. Hvor alvorlige konsekvensene blir er også avhengig av skadepotensialet der de kraftigste bygene treffer. Svært kraftige byger kan medføre enorme skader. Dette dreier som om lokale oversvømmelser, overvann i tettbygde områder, bekke- og elveløpsendringer og jord- og flomskred. Les mer om dette her.

Når det er potensiale for kraftige byger som kan medføre store skader der de treffer, utarbeider MET farevarsler i samarbeid med NVE. Varselet vil ofte inneholde informasjon om mengde nedbør og intensitet, samt mulige konsekvenser.

Artikkel i Store Norske Leksikon om skybrudd.

Abonnementstjenesten er gratis og åpen for alle. Du velger selv hvilke naturfarevarsler du ønsker å motta.

Med denne tjenesten ønsker NVE å bidra til å bedre samfunnssikkerheten ved at informasjon om naturfare blir raskt tilgjengelig for alle. Både de som har ansvar for å håndtere og forebygge faren, og de som ferdes eller bor i skredterreng eller langs elver. 

For å bli enda bedre, trenger flom- og jordskredvarslingen å vite hva som skjer ute i terrenget når varslene er ute. Har det gått et jordskred, trenger vi å vite at det har skjedd. Har bekken tatt nytt løp eller elva går over sine bredder? Vi vil vite det!

Dette kan alle som ønsker bidra med! Bruk www.regobs.no og registrer det du har observert. Vær med på å gjøre oss bedre!