Aktsomhetsnivåer for jordskred

NVE bruker begrepet jordskredfare i varslingsteksten for å informere om fare for jordskred, flomskred, små utglidninger og sørpeskred.

Aktsomhetsnivå 4 (rødt)

 

Sannsynlighet for skred

Det ventes mange store skred.

Forholdsregler

Det anbefales at kommuner, Fylkesmannen og andre beredskapsaktører skal være i beredskap

Følg med i media, og følg oppfordringer og råd fra myndighetene. Sikkerhetstiltak som vegstenging og evakuering kan skje på kort varsel. Følg med på oppdateringer på varsom.no.


 

Aktsomhetsnivå 3 (oransje)

 

 

Sannsynlighet for skred

Det ventes flere store og små skred.

Forholdsregler

Det anbefales at kommuner, Fylkesmannen og andre beredskapsaktører iverksetter beredskap og utfører forebyggende tiltak. Følg med oppdatering på varsom.no

Vær oppmerksom og følg oppfordringer fra myndighetene.

Forebyggende tiltak som rensing av dreneringsveier bør utføres.


 

Aktsomhetsnivå 2 (gult)

 

 

Sannsynlighet for skred

Det ventes noen skred. Enkelte store hendelser kan forekomme.

Forholdsregler

Det anbefales at lokale beredskapsaktører følger med oppdatering på varsom.no, og vurderer behov for beredskap og forebyggende tiltak. Rensing av dreneringsveier i spesielt utsatte områder anbefales.

Vær oppmerksom i utsatte områder (oftest bratt terreng og langs bekker og elveløp).

Hold deg oppdatert om utviklingen av været og den hydrologiske situasjonen.


 

Aktsomhetsnivå 1 (grønt)

 

 

Generelt trygge forhold.

Ingen spesielle forhodsregler nødvending.

Ikke vurdert

 

Nivåskalaen for jordskredvarsling tar utgangspunkt i oppsettet i den europeiske varslingstjenesten meteoalarm. Fargeskalaen med nummer er lett forståelig internasjonalt. "Aktsomhetsnivå" fokuserer derfor på at man skal være oppmerksom på status og en bevisstgjøring av hvilke tiltak man kan gjøre for å forebygge skader. I beredskapssammenheng betyr dette å vurdere tilgang på ressurser, forebygging og sikre verdier hvis mulig. Skalaen samsvarer forøvrig også med den som vil bli brukt for flomvarsling.

Jordskredvarslingen er et pionérarbeid og har derfor selv måttet definere ulike nivåer for sannsynlig forekomst av jordskred, i motsetning til snøskredvarslingen som bruker en allerede etablert internasjonalt faregradskala. Snøskred, jordskred og flom er ulike naturerfarer som krever forskjellige tiltak.

Det er sannsynlig at jordskredtyper spesifisert i varselet (jordskred, utglidinger, flomskred eller sørpeskred) vil forekomme på aktsomhetsnivåene 2, 3 og 4, gitt værprognoser og hydrologiske forhold.

Skadeomfang er ikke nødvendigvis relatert til nivå, men til infrastruktur og øvrig skadepotensial i varslingsområdet. For eksempel kan det ved varsel om gult nivå gå ett enkelt jordskred som treffer et hus og gjøre mye skade, mens et større antall jordskred på et høyere nivå kan skje i ubebygde områder og medføre liten skade.

Steinsprang kan forekomme på alle nivåer.

Merk også at fare for leirskred og kvikkleireskred ikke inngår i jordskredvarslingen. Disse skredene skyldes prosesser med svært treg responstid eller menneskelig aktivitet.