Fjellskredovervåking

År Uke Oppsummering Rapport

Overvaking av store ustabile fjellparti med høg risiko i Norge vert utført av seksjon for fjellskred (SVF) i NVE . Sju fjellparti er definert som høgrisikoobjekt, og skal overvakast kontinuerlig.

Andre objekt blir periodisk overvaka, i henhold til strategi for periodisk overvaka objekt.

Fjellskredovervåkingen

Tlf. 474 55 454 (ikke sms)

Vakthavende geolog

Oversiktskart