Om abonnementstjenesten for sms og epostvarsling av naturfarer

Abonnementet er gratis, og det er lagt opp til at abonnenten selv administrerer abonnementet i abonnementsløsningen.

Abonnement settes opp på https://abonner.varsom.no.

Når du har tegnet abonnement, vil du motta varsler på e-post og/eller SMS med en gang varsler er publisert på varsom.no, i henhold til de reglene du selv har satt opp.

Du kan bestemme type abonnement ved å velge flom, jordskredfare (dvs. jord-, sørpe- og flomskredfare), snøskredfare, område (kommune, fylke eller snøskredområder), laveste varslingsnivå og hvordan du vil motta varsel (e-post og/eller SMS).

Send epost til ike@nve.no

Tjenesten er utviklet av NVE i samarbeid med Meteorologisk institutt (MET) og Statens vegvesen (SVV).

NVE og Meteorologisk institutt (MET) vil i 2017 samarbeide om også å tilby abonnement på enkelte av dagens OBS- og ekstremvarsler fra MET, gjennom denne tjenesten