Snøskredvarsel for Voss lørdag 13.10.2018

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

4 - 9 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
3 °C til 9 °C på 1400 moh.
Til topps om kvelden.
Denne da, er den på varsom

Observasjoner i området

Data er levert av Meteorologisk institutt.
  1. Ekstremt (mer enn 30 mm pr. time)
  2. Mye nedbør (mer enn 15 mm pr. time)
  3. Lite nedbør (mindre enn 1 mm pr. time)
  4. Mangler data fra radar

Om snøskredvarslingen i Norge

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.